Základní škola a Mateřská škola Kocbeře,

okres Trutnov 

Placení záloh na duben 2017      

28.29.30.31. 03. 2017  - úterý,středa,čtvrtek,pátek   

7.00-14.00  ve školní jídelně

 Pracovních dní v dubnu 17

 Prázdniny 13.4., státní svátek  14 .4., velikonoční pondělí:  17. 4. 

 

_________________________________________________________________________

 

Ředitelka Základní školy a Mateřské školy Kocbeře, okres Trutnov                 

Vyhlašuje podle § 36  Zák. č.561/2004 o předškolním, základním.středním,

vyšším odborném a jiném vzdělávání. 

 

Zápis do 1.ročníku 2017 - 2018

se koná 6.dubna 2017

od 14.00 hodin do 17.hodin

 

 

Kriteria přijetí k základnímu vzdělávání

  1. Škola přijímá žáky s místem trvalého pobytu v Kocbeřích,   v případě cizince s místem pobytu) v Kocbeřích
  2. Škola přijímá další žáky do naplnění kapacity

Informace pro rodiče, kteří zvažují u svých dětí odklad povinné školní docházky:
Není-li dítě tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé a požádá-li o to písemně zákonný zástupce dítěte v době zápisu (od 1. 4. do 30. 4. 2017) dítěte k povinné školní docházce, odloží ředitel školy začátek povinné školní docházky o jeden školní rok, pokud je žádost doložena doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa. Začátek povinné školní docházky lze odložit nejdéle do zahájení školního roku, v němž dítě dovrší osmý rok věku.

 S sebou, prosím přineste rodný list dítěte a vyplněnou žádost o přijetí

V Kocbeřích 5.3.2017                                                         Mgr.Sofia Hladíková, ředitelka

________________________________________________________________________

Povinné předškolní zdělávání od 1.9.2017

Informace pro rodiče o novinkách v předškolním vzdělávání v roce 2017.

V předškolním vzdělávání, tedy v docházce dětí do MŠ, dochází v roce 2017 k podstatným změnám. Od 1. září bude pro děti od 5 let docházka do MŠ povinná. Každý rodič bude povinen přihlásit od září své předškolní dítě do MŠ. Termíny zápisů do všech MŠ je stanoven školským zákonem na období od 2. do 16. května 2017.

Termín zápisu bude sdělen do 2.dubna

 

_________________________________________________________________________

27.března v 15.00 jsou třídní schůzky

 ________________________________________________________________________

Zveme Vás

na jarní    karnevalovou slavnost

1.dubna v 13.30 do ZŠ Kocbeře

K tanci hrají manželé Jahelkovi

Vstupné dobrovolné

Občerstvení – nápoje pro děti a něco k zakousnutí zajištěno zdarma

Za mírnou cenu další nápoje – džusy, nealko pivo, káva

_________________________________________________________________________

10.dubna v 15 hodin zveme žáky naší školy           a školky, jejich rodinné příslušníky i veřejnost     do školy na velikonoční dílnu. 

Společně si vyrobíme jarní dekoraci.

Zváni jsou i ti, kteří nás jen chtějí navštívit, podívat se, co je nového a popovídat si.

_________________________________________

Omlouváme se za komplikace, ale z organizačních důvodů (problémy s zajištěním dopravy, případně vysvětlím osobně) budeme jezdit na plavecký výcvik  od 20.2. v pondělí a ne v pátek  a poslední den výjimečně ve středu.

Nové termíny

V pátečních termínech a poslední ve středu  proběhne plavecký výcvik od 11.00 do 12.00, vracet se tedy budeme v cca 13.00

V  pondělí vždy  budeme plavat od 10.30 do 11.30, návrat cca 12.30 - kohoutovští by tedy měli stihnout autobus

Nové termíny

20.1

27.1

10.2 pátek

17.2 pátek

20.2. pondělí

27.2. pondělí

 13.3. pondělí

20.3.  pondělí

27.3. pondělí

5.4.

Středa

 

S sebou – nejlépe v igelitové tašce plavky, ručník, mýdlo, hřeben + v baťůžku svačinu a penál,  učíme se z materiálů ve škole

Platba 1. a 2. ročník má výuku - ze státního rozpočtu – platí 190Kč provozní náklady

3., 4. a 5. ročník platí 590Kč

Autobus bude hrazen až po ukončení kurzu.

Pokud vaše pojišťovna proplácí plavecký výcvik, je nutné podat včas žádost se jménem a datem narození dítěte plavecké škole – ZŠ potvrzení poskytovat nemůže.

 

 

                             

Prosíme, dbejte na včasné dodání omluvenek při nemoci vašeho dítka. Připomínám, že v případě delší nemoci nebo pochybností je v pravomoci ředitele požadovat potvrzení od lékaře. Děkuji, že ve většině případů nezavdáváte příčinu k takovým krokům.

 

Při absenci delší než dva dny je třeba, abyste se  informovali o probíraném učivu – možnosti domluvit se, jsou vždycky – telefon, internet, předání po dohodě spolužákem, osobní návštěva…

 

 

 

 

http://www.podkrkonosi.info/index

Logo Království - Jestřebí hory

 

http://skolkakocbere.webnode.cz/ 

http://www.rodicevitani.cz/rubrika/pro-rodice/rodicak-2/

Upozorňuji na tyto adresy:     http://www.rodicevitani.cz/

                                                                 http://www.bezpecnaskolka.cz/

 

  

 

 

Základní škola a Mateřská škola Kocbeře, okres Trutnov zpracovala v rámci projektu EU peníze středním školám, šablony „III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT“ následující DUMy rozdělené dle tématických oblastí do sad:

 

 

 

1/ Název sady: Informatika pro 4. a 5. ročník – sada 3, oblast dle RVP – 3 – Informační a komunikační technologie, autor: Jitka Hrádková –  zskocbere@iol.cz

 

   

 

2/ Název sady: Český jazyk – sada 2, oblast dle RVP –1 – Jazyk a jazyková komunikace, autor: Jitka Hrádková –  zskocbere@iol.cz

 

 

 

3/ Název sady: Vlastivěda a přírodověda pro 4. A 5. ročník, oblast dle RVP – 4 – Člověk a jeho svět, autor: Jitka Hrádková –  zskocbere@iol.cz

 

 

 

V oblasti Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji čtenářské a informační gramotnosti byly vypracovány tyto materiály:

 

 

 

1/ Český jazyk pro 1.stupeň – Oblast dle RVP – Jazyk a jazyková komunikace,

 

   Autor Sofia Hladíková - zskocbere@iol.cz

 

 

 

2/ Český jazyk – čtení 2.ročník – Oblast dle RVP – Jazyk a jazyková komunikace,

 

   Autor Sofia Hladíková - zskocbere@iol.cz

 

 

 

3/Matematika pro 1.ročník – Oblast dle RVP Matematika a její aplikace.

 

   Autor Sofia Hladíková - zskocbere@iol.cz

 

 

 

4/ Prvouka pro 1. A2.ročník – Oblast dle RVP Člověk a jeho svět,

 

    Autor Romana Makaloušová - zskocbere@iol.cz

 

 

 

 

 

 

 

Autoři příslušné sady na požádání poskytnou DUMy ostatním pedagogickým pracovníkům ze ZŠ v ČR.

 

 

 

 

              

                                     

 

 

Menu

29. 3. Taťána

Zítra: Arnošt

Návštěvnost stránek

030891