Vyhledat v textu

Drobečková navigace

Úvod > Obec > Aktuality > Povinné kontroly komínů na tuhá paliva 1x ročně

Povinné kontroly komínů na tuhá paliva 1x ročněKontrola spalinové cesty - komínu

Asi nejdůležitější informace o kontrole spalinové cesty - komínu je fakt, že je povinná pro všechny provozovatele palivových spotřebičů. Provádět pravidelné kontroly komínů udává nařízení vlády č.91/2010 Sb. v případě, že takto neučiníme vystavujeme se hrozbě pokuty.

Kontrola spalinové cesty spotřebiče se musí vždy provádět po celé její délce. Kontrola spalinové cesty zahrnuje kompletní kontrolu kouřovodu od spalinového hrdla spotřebiče po sopouch a kontrolu komína od půdice komínového průduchu po jeho ústí.


Co kontrola komínů zahrnuje?

Základem celé kontroly spalinové cesty - komína jsou zejména tyto úkony:

  • posouzení bezpečného umístění hořlavé stavební konstrukce, materiálu a předmětu v návaznosti na konstrukční provedení spalinové cesty a připojeného spotřebiče paliv
  • posouzení komína, zejména z hlediska jeho požární bezpečnosti a provozuschopnosti.
  • posouzení, zda li je zajištěn volný a bezpečný přístup ke komínu, k jeho vymetacím, čistícím a kontrolním místům.
  • Posouzení zajištění požární bezpečnosti stavby, zvláště při prostupu spalinové cesty vodorovnými a svislými stavebními konstrukcemi, půdním prostorem nebo střechu a vývodů spalin obvodovým pláštěm objektu.
  • posouzení stavebně technického stavu

Takto hovoří technická pravidla. Pokud to shrneme lze říci, že kontrola spalinové cesty je posouzení technického stavu s ohledem na požární bezpečnost daného objektu a možnost přístupu (kontroly) po celé délce spalinové cesty. Nesmíme také zapomenout na primární úkol komínu což je bezpečný odvod spalin do ovzduší za všech provozních podmínek.

Jak často se musí kontrola komínu provádět?

Jak často se provádí kontrola komínu nám zase udává nařízení vlády č.91/2010 Sb. Spalinové cesty se spotřebičemi do 50kW se musí nechat zkontrolovat odborně způsobilou osobou minimálně jednou ročně. 
Kdo je odborně způsobilá osoba? Je to držitel živnostenského oprávnění v oboru kominictví. Většinou jsou tyto kontroly prováděny společně s čištěním spalinové cesty - komína.Nejen že to má své finanční výhody, ale samotná kontrola komínu nelze bez předchozího čištění vůbec provést.

Zákon ke stažení:

http://portal.gov.cz/app/zakony/zakonPar.jsp?idBiblio=70786&fulltext=&nr=91~2F2010&part=&name=&rpp=15#local-content