Vyhledat v textu

Drobečková navigace

Úvod > Obec > Aktuality > Zápis do 1. ročníku ZŠ Kocbeře 25. dubna 2019

Zápis do 1. ročníku ZŠ Kocbeře 25. dubna 2019Datum konání:
25.4.2019

Základní škola a Mateřská škola Kocbeře, okres Trutnov

 

Ředitelka Základní školy a Mateřské školy Kocbeře, okres Trutnov vyhlašuje podle § 36  Zák. č.561/2004               

o předškolním, základním.středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání. 

 

Zápis do 1.ročníku 2019 - 2020

se koná 25. dubna 2019

od 16.00 hodin do 18.hodin

 

 

Kriteria přijetí k základnímu vzdělávání

  1. Škola přijímá žáky s místem trvalého pobytu v Kocbeřích a v Kohoutově,   v případě cizince s místem pobytu v Kocbeřích a v Kohoutově
  2. Škola přijímá další žáky do naplnění kapacity

Informace pro rodiče, kteří zvažují u svých dětí odklad povinné školní docházky:
Není-li dítě tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé a požádá-li o to písemně zákonný zástupce dítěte v době zápisu (od 1. 4. do 30. 4. 2019) dítěte k povinné školní docházce, odloží ředitel školy začátek povinné školní docházky o jeden školní rok, pokud je žádost doložena doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa. Začátek povinné školní docházky lze odložit nejdéle do zahájení školního roku, v němž dítě dovrší osmý rok věku.

 

S sebou, prosím přineste rodný list dítěte a vyplněnou žádost o přijetí

V Kocbeřích 25. 2. 2019                                                                                          Mgr.Sofia Hladíková, ředitelka