image
Drobečková navigace

Úvod > Okolí > Akce v okolí

Akce v okolí


Příroda Táborska

Místo
Petra Voka 152, Soběslav I, 39201 Soběslav
Datum konání
Stálá akce
Typ

Expozice seznamuje s faunou a flórou jednotlivých ekosystémů, které se vyskytují na území okresu Tábor.

Více

Pravěký skanzen

Místo
Pod koupalištěm 719, 29306 Kosmonosy
Datum konání
Stálá akce
Typ

Ústřední budovou je klubovna ve tvaru tří kružnic připomínající prehistorickou usedlost. Uvnitř nalezneme pravěkou jeskyni, fragmenty zvířecích motivů, napodobeniny nástěnných jeskynních maleb, ale také stálou expozici výrobků dětské experimentální archeologie. V areálu se dále nachází kopie megalitické památky Stonehenge, keltská polozemnice, raně středověká sklářská huť, metalurgické dýmačky, dílna pro odlévání a tavbu bronzu, pece pro výpal keramiky, tkalcovská a pekařská dílna, raně středověký chlév i experimentální pokusné políčko.

Více

České umění 2. poloviny 20. století a současnosti

Místo
Jurečkova 1750, Moravská Ostrava, 70200 Ostrava
Datum konání
Stálá akce
Typ

O tom, že české umění nekleslo na kolena ani v neblahých padesátých letech, svědčí díla malířských gigantů Jana Baucha a Mikuláše Medka, šedesátá a sedmdesátá léta reprezentuje Václav Boštík, malíř a sochař Vladislav Vaculka, Vladimír Vašíček a rozsáhlé kolekce českého informelu a nové figurace, kde Aleše Veselého, Jana Koblasu, Eduarda Ovčáčka, Čestmíra Kafku, Josefa Jíru, Františka Ronovského, Bedřicha Dlouhého, Otakara Slavíka, Adrienu Šimotovou, Zbyška Siona a další skvěle doplňuje havířovský Jaroslav Kapec. Ze sochařských prací jmenujme alespoň díla Olbrama Zoubka, Karla Nepraše, Věry a Vladimíra Janouškových, Vladimíra Preclíka, Zdeny Fibichové, Jana Hovadíka nebo ve zcela jiné poloze tvořícího Stanislava Hanzíka. Nejmladší systematicky utříděná kolekce představuje generaci umělců 70. a 80. let v širokém záběru od geometrické abstrakce a konkrétního umění přes expresivní a akční polohy malířství až k polohám meditativním či ke konceptuálnímu umění a instalacím. Ze široké škály umělců můžeme jmenovat např. Rudolfa Valentu, Radka Kratinu, Zdeňka Kučeru, Jiřího Bieleckého, či Jaroslavu Severovou, malíře Jiřího Načeradského, Michaela Rittsteina, Antonína Kroču, Ivana Ouhela, Petra Šmahu, Aleše Lamra, Miloslava Mouchu, či sochaře Kurta Gebauera a Otmara Olivu. Mnozí z těchto umělců mají také velmi těsný vztah k našemu regionu, což dokládá nejen respektování specifiky regionálního výtvarného života v akviziční práci ostravské galerie, ale současně i skutečnost postupného prorůstání tvůrčích aktivit regionu do celonárodního kontextu a rozplynutí dnes již v podstatě umělých bariér mezi centrem a oblastmi

Více

Zaniklý život na Moravě

Místo
Zelný trh 295, Brno-město, 60200 Brno
Datum konání
Stálá akce
Typ

Expozice je věnována paleontologii Moravy a objasňuje průběh a rozmanitost vývoje živočišné a rostlinné říše během trvání jednotlivých geologických ér. V rámci expozice si lze prohlédnout i výstavu Nezrozený život – zkamenělá vejce dinosaurů, jejich zuby a drápy.

Více

Mince zemí Koruny české – ze sbírky Josefa Květoně

Místo
Masarykovo náměstí 333, 66902 Znojmo
Datum konání
Stálá akce
Typ

Unikátní systematickou sbírku českých mincí a medailí shromáždil Josef Květoň ve druhé polovině 19. a počátkem 20. století. Jihomoravské muzeum ve Znojmě ji získalo v roce 1948 darem od Boženy Velebové, dcery Josefa Květoňě.

Více

Svět nerostů

Místo
Zelný trh 295, Brno-město, 60200 Brno
Datum konání
Stálá akce
Typ

Expozice je rozdělena na tři navazující celky, které seznamují návštěvníka s nerosty a horninami s důrazem na mineralogicko-petrografické poměry Moravy a Slezska.

Více

Gotické sochařství na Chebsku a evropská malba 17. a 18. století

Místo
Františkánské náměstí, Cheb
Datum konání
Stálá akce
Typ

Výstava ukazuje sochařská díla z období gotiky, která vznikla na území bývalého Chebska.

Více

Expozice architektonické, sepulkrální a oltářní plastiky

Místo
Sokolská, Valašské Meziříčí
Datum konání
Stálá akce
Typ

Více

Z dějin prostějovské astronomie

Místo
Kolářovy sady 3348, 79601 Prostějov
Datum konání
Stálá akce
Typ

Více

Stálá expozice

Místo
Goethovo náměstí 11, 35301 Mariánské Lázně
Datum konání
Stálá akce
Typ

Součástí stálé expozice muzea je expozice přírody regionu a jeho geologický vývoj a historie lázeňství v Mariánských Lázních.

Více