Vyhledat v textu

Drobečková navigace

Úvod > Obecní úřad > Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace dle zákona č. 106/99 Sb., § 5, odst. 1 a 2, struktura dle vyhlášky č. 442/2006 Sb.

1. Oficiální název

Obec Kocbeře

2. Důvod a způsob založení

Obec Kocbeře (dále jen obec) jako základní územně samosprávný celek je založena na základě ústavního zákona č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších předpisů, jako základní územně samosprávný celek dle čl. 99 tohoto právního předpisu.

Základním právním předpisem pro činnost obcí je zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů.

Nadřízeným správním orgánem v přenesené působnosti jsou příslušné správní úřady dle dané agendy.

V samostatné působnosti je dozorovým, kontrolním a metodickým orgánem Ministerstvo vnitra ČR.

 

3. Organizační struktura

Starosta obce

Místostarosta obce

Zastupitelstvo obce - 7 členů

 • Kontrolní výbor - 3 členové
 • Finanční výbor - 3 členové

Obecní úřad

Příspěvkové organizace zřizované obcí

 • Základní škola a Mateřská škola Kocbeře
 • Obecní knihovna

 

4. Kontaktní spojení

starosta@kocbere.cz

mistostarosta@kocbere.cz

ucetni@kocbere.cz

 • 4.9 ID datové schránky

  x5zb2jt

5. Případné platby lze poukázat

Číslo účtu:  164889272/0300 

Platby v hotovosti lze uhradit v pokladně obecního úřadu v úředních hodinách.

6. IČ

00278009

7. DIČ

CZ00278009

8. Dokumenty

9. Žádosti o informace

10. Příjem žádostí a dalších podání

11. Opravné prostředky

12. Formuláře

13. Popisy postupů - návody pro řešení životních situací

Řešení životních situací - Portál GOV

14. Předpisy

15. Úhrady za poskytování informací

16. Licenční smlouvy

 • 16.1 Vzor licenčních smluv

 • 16.2 Výhradní licence

  V tuto chvíli obec žádné výhradní licence neposkytuje.

17. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.

Další povinně zveřejňované informace:

Povinně zveřejňované informace dle zákona č. 106/99 Sb., § 5. odst. 3 - Poskytnuté informace:

Povinně zveřejňované informace dle zákona č. 106/99 Sb., § 5, odst. 5 - Rejstříky, registry, evidence a seznamy: