image
Drobečková navigace

Úvod > Obecní úřad > Vyhlášky, zákony

Vyhlášky, zákony

Sbírka právních předpisů

Místní vyhlášky

Název vyhlášky

Účinnost

OZV 2/2023 o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství 01.01.2024
OZV 1/2023 o místním poplatku ze psů 01.01.2024
OZV o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství 01.01.2023
3Zrušovací nařízení - ruší se vyhláška o stanovení koeficientu daně z nemovitostí ze dne 17.1.1994 24.11.2022
OZV č. 1/2021 o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství 01.01.2022
OZV č. 5/2020 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů 01.01.2021
OZV č. 4/2020, kterou se ruší OZV 3/2010 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství 18.07.2020
OZV 3/2020, kterou se ruší OZV 4/2010 o místním poplatku ze vstupného 29.05.2020
OZV 2/2020, kterou se ruší OZV 2/2010 o místním poplatku za lázeňský nebo rekreační pobyt 29.05.2020
OZV 1-2020 pohyb psů na veřejném prostranství 29.05.2020
OZV 2-2019 o místním poplatku ze psů 01.01.2020
OZV 1-2019 o místním poplatku za komunální odpad 01.01.2020
OZV 1-2018 místní poplatek za komunální odpad 01.01.2019
OZV 7-2017 noční klid 06.01.2018 
OZV 6-2017 místní poplatek komunální odpad 01.01.2018 
OZV 5-2017 společný školský obvod ZŠ 06.01.2018 
OZV 4-2017 společný školský obvod MŠ 06.01.2018 
OZV 3-2017 o odchylném vymezení doby nočního klidu 28.07.2017
OZV 2-2017 ZŠ společný školský obvod 10.06.2017
OZV 1-2017 MŠ společný školský obvod 10.06.2017
OZV 1-2016 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů 1.1.2017
Obecně závazná vyhláška č. 1/2015, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů 1.1.2016
Obecně závazná vyhláška obce Kocbeře č. 1/2014, kterou se stanoví zákaz provozování loterií a jiných podobných her na celém území obce 28.03.2014
Obecně závazná vyhláška č. 1-2012 o zrušení OZV 28.06.2012 17.07.2012
Obecně závazná vyhláška č. 3/2011, kterou se mění OZV 5-2010 o místním popl. za provoz systému využívání a odstraňování komunálních odpadů Kocbeře 10.06.2011
Obecně závazná vyhláška č. 2/2011, kterou se mění OZV č. 3-2010 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství Kocbeře 10.06.2011
Obecně závazná vyhláška č. 1/2011 o zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku a o zajištění a udržování čistoty veřejných prostranství v souvislosti s chovem psů v obci Kocbeře 01.03.2011
Obecně závazná vyhláška č. 6/2010 o místním poplatku za provozovaný VHP nebo jiné technické herní zařízení povolené MF ČR

01.01.2011

Obecně závazná vyhláška č. 5/2010 o místním popl. za provoz systému využívání a odstraňování komunálních odpadů

01.01.2011

Obecně závazná vyhláška č. 4/2010 o místním poplatku ze vstupného

01.01.2011

Obecně závazná vyhláška č. 3-2010 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství

01.01.2011

Obecně závazná vyhláška č. 2-2010 o místním poplatku za lázeňský nebo rekreační pobyt

01.01.2011

Obecně závazná vyhláška o místním poplatku ze psů 1/2010

01.01.2011

Vyhláška č. 2/1994 o stanovení koeficientu pro účely daně z nemovitosti

17.01.1994

Vyhláška č. 1/1997 o místních poplatcích

01.03.1997

Vyhláška č. 1/1998 o zabezpečení veřejného pořádku

01.07.1998

Vyhláška č. 2/1998 o provozu VHP

21.08.1998

Vyhláška č. 1/2001 o nakládání s komunálním a stavebním odpadem

01.06.2001

Vyhláška č. 2/2003 o místních poplatcích

01.01.2004

Příloha č. 1 k vyhlášce č. 2/2003 o místních poplatcích

01.01.2004

Obecně závazná vyhláška č.1/2007,o míst.popl.

01.01.2008

Důležité zákony a vyhlášky

Přehled předpisů, podle nichž obecní úřad ve věci poskytování informací rozhoduje:

Zákon Popis
ústavní zák. č. 1/1993 Sb. Ústava České republiky
usnesení č. 2/1993 Sb. Listina základních práv a svobod
zákon č. 106/1999 Sb. O svobodném přístupu k informacím
zákon č. 500/2004 Sb. Správní řád
zákon č. 128/2000 Sb. O obcích
zákon č. 72/2012 Sb. O obcích - změny z r. 2012
zákon č. 133/2000 Sb. O evidenci obyvatel a rodných číslech
zákon č. 565/1990 Sb. O místních poplatcích
zákon č. 183/2006 Sb. Stavební zákon
zákon č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník
zákon č. 90/2012 Sb. O obchodních společnostech a družstvech
zákon č. 134/2016 Sb. O veřejných zakázkách
zákon č. 250/2000 Sb. O rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
... kterým se mění zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákon
O zpracování osobních údajů
...kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zpracování osobních údajů
zákon č. 99/2019 Sb. O přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací
zákon č. 541/2020 Sb. O odpadech
zákon č. 543/2020 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o odpadech

Ceník půjčování obecního majetku