image
Drobečková navigace

Úvod > Archiv > CZECHPOINT

Czech POINT - informace

Od ledna r. 2009 jsou spuštěny další funkce:
Zejména jde o Výpis bodového hodnocení osoby z Centrálního registru řidičů (viz níže).

Od začátku r. 2008 zahájil provoz téměř na všech obecních úřadech v ČR projekt Český Podací Ověřovací Informační Národní Terminál (tedy tzv. Czech POINT).

Smyslem tohoto projektu je umožnit občanovi získat na jednom místě, a na počkání, více požadovaných informací, nebo lépe řečeno dokladů.

Dokladů proto, že požadované výstupy z informačních databází jsou úřadem osvědčeny ověřovací doložkou. To znamená, že dosavadní informativní výtisk, např. údajů o firmě z obchodního rejstříku, získává certifikovaným výdajem z databáze a ověřovací doložkou úřadu, váhu dokladu.

Výpisy je možno získat:

 1. Z veřejných evidencí:

  • z Katastru nemovitostí
  • z Obchodního rejstříku
  • z Živnostenského rejstříku

   U veřejných evidencí není ověřována totožnost žadatele. Žadatel je pouze povinen sdělit relevantní kritéria pro vyhledání svého požadavku.

   Obchodní rejstřík IČ subjektu
   Živnostenský rejstřík IČ podnikatele / fyzické osoby
   Katastr nemovitostí Název katastrálního území a číslo listu vlastnictví
  • Seznam kvalifikovaných dodavatelů

   Určeno firmám v případě jejich podání žádosti o veřejnou zakázku.

 2. Z neveřejných evidencí

  • z Rejstříku trestů (RT)

   Pro vydání ověřeného výpisů z RT je třeba podepsat písemnou žádost a doložit totožnost žadatele, kterého se výpis týká. K prokázání totožnosti přineste s sebou občanský průkaz nebo cestovní pas. Výpis z RT je možné vydat i cizincům, kteří mají povolení k dlouhodobému nebo trvalému pobytu a bylo jim přiděleno rodné číslo.

   Pokud někdo žádá o výpis z RT v zastoupení, musí doložit i úředně ověřené pověření k tomuto úkonu (plnou moc) a svoji totožnost.

  • z Centrálního registru řidičů - výpis bodového hodnocení osoby

   Tato služba umožňuje každému řidiči získat ( pouze) ke své osobě výpis přehledu svých přestupkových bodů.
   Při žádosti se předkládá platný občanský průkaz ( řidičský průkaz není nutný). O výpis lze požádat také na základě úředně ověřené plné moci (PM) k tomuto účelu od oprávněné osoby. Tuto PM si ponechá vydávající úřednice. Správní poplatek za tento výpis činí 100.-Kč. (Česká pošta jej poskytuje za 69.-Kč.) Stanoveno předpisem.

  • Registr účastníků provozu modulu autovraků ISOH

   Určeno provozovatelům autovrakovišť.

Výpisy je možno vydávat v budově OÚ Kocbeře - středa 8-12 hod. a 12,30-17 hod.

Správní poplatek:
Za výdej první stránky každého výpisu zaplatí žadatel 100,- Kč, za každou další započatou stránku 50,- Kč. Výjimkou je výpis z Rejstříku trestů, kde poplatek činí 50.-Kč za výpis.
Platí se hotově ověřovací úřednici, před vydáním požadovaného dokumentu.