Drobečková navigace

Úvod > Dotazy a připomínky > Odpadové hospodářství - archiv

Odpadové hospodářství

Odpadové hospodářství v Kocbeřích

 

Třídění odpadů – v současnosti třídíme plasty, sklo, papír, železný šrot.

Sběrná místa:           

Nová Ves                               – velký kontejner na plasty a nápojové kartony, dělený kontejner na sklo

U kostela                                – kontejner na plasty a nápojové kartony, dělený kontejner na sklo

Křižovatka u Schejbalů          - kontejner na plasty a nápojové kartony, dělený kontejner na sklo

Na hřišti                                 – kontejner na plasty a nápojové kartony

U MŠ                                     - kontejner na plasty a nápojové kartony, dělený kontejner na sklo

U OÚ                                     – velký kontejner na plasty a nápojové kartony

Nápojové kartony (od mléka, džusů, krabicových vín apod.) sbíráme formou pytlových sběrů. Oranžové pytle, určené pouze pro sběr nápojových kartonů, je možno vyzvednout na OÚ. Naplněné zavázané pytle lze odkládat do kontejnerů na plasty nebo vedle nich.

Papír sbíráme 3x ročně svozovým sběrem, výtěžek používáme na akce pro děti

Sběr železného šrotu organizuje pravidelně TJ Jiskra Kocbeře.

Sběr nebezpečného odpadu (elektrospotřebiče, pneumatiky, barvy, rozpouštědla apod.) organizuje OÚ.

V loňském roce jsme se připojili i k akci Humanitární sbírka“. Zaznamenali jsme poměrně velký zájem, proto v této akci budeme pokračovat i dále.

Odvoz stavební suti nezajišťuje OÚ, každý si toto může objednat v Technických službách Dvůr Králové nad Labem tel. č. 499320114.

Velkoobjemové kontejnery – zavedli jsme svozy nepotřebných věcí např.: nábytek, koberce apod. - ohlas byl veliký, v akci budeme určitě pokračovat. 

 

 

Děkujeme všem, kteří se připojili ke třídění odpadů v naši obci.

Snažíme se dále zlepšovat sběrnou síť tak, abychom možnost třídění Vám všem zjednodušili.

Třídění odpadů je důležité i v tvorbě ceny za svoz komunálního odpadu, přesto jsme v loňském roce museli přistoupit ke zvýšení poplatku za svoz komunálního odpadu. Lepším tříděním odpadů, aby v popelnicích zbytečně nekončili materiály vhodné ke třídění např. plastové výrobky, sklo, papíry, železný šrot apod., nemusí docházet k tak velkým cenovým skokům.

Třídění se skutečně vyplatí. Obec se zúčastňuje soutěže obcí Královéhradeckého kraje „Čistá obec, čistý kraj“ ve spolupráci se společnostmi EKO-KOM, a.s., a Asekol s.r.o., v rámci naplňování cílů POH kraje a ve snaze motivovat obce ke zvýšení účinnosti odděleného sběru využitelných a nebezpečných odpadů a zpětného odběru elektrozařízení.

Ve 2. Ročníku této soutěže v roce 2007 se naše obec umístila na 65. místě z celkového počtu 365 obcí.

V kategorii 500-5000 obyvatel se naše obec umístila na pěkném 32. místě. A to vše s Vaší velkou pomocí.        

Viz: http://www.cistykraj.cz/pro_obce/soutez-cista-obec-vysledky2-2007-celkove-vysledky.html