image
Drobečková navigace

Úvod > Okolí > Akce v okolí

Akce v okolí


Expozice

Místo
Staré Hradiště
Datum konání
Stálá akce
Typ

Na hradě můžete vidět: interiéry hradního paláce, Rytířský sál, expozice parforsních honů, zbrojnice, sklepení - archeologická expozice, výstava - Zločin a trest v českých dějinách, výstava historických pohlednic a vyobrazení hradu, věž – jedinečná vyhlídka do širokého okolí + veselá výstava o neveselém umění stavitelském, v severním křídle paláce sídlí největší drak na našich hradech, hradní kaple, terasa.

Více

Zámecký pokoj a modrý salonek

Místo
Mírové náměstí 11, 34101 Horažďovice
Datum konání
Stálá akce
Typ

Tyto dvě místnosti patří k zámecké části muzea. V pokoji je šestipedálový klavír z roku 1827, intarzovaný nábytek a porcelán z Míšně z let 1730–1774. Modrý salonek je zdoben výmalbou s rostlinnými a krajinnými motivy. Vystaveny jsou v něm předměty s náboženskou tematikou, kromě jiného také cínová plastika Krista z roku 1623.

Více

Židé v Horažďovicích

Místo
Mírové náměstí 11, 34101 Horažďovice
Datum konání
Stálá akce
Typ

Osídlení Židů v Horažďovicích je doloženo od 30. leté války. V roce 1684 byla postavena synagoga, založena škola. V průběhu 19. a 20. století se stali Židé hybnou silou průmyslu ve městě. Druhá světová válka znamenala konec židovské komunity. Do koncentračních táborů bylo odesláno 118 osob, včetně žen a malých dětí, zpět se vrátilo pouze 7 lidí. Synagoga byla v roce 1980 zbourána. Vystaveny jsou zachované části zařízení synagogy, listinné dokumenty po obětech koncentračních táborů a dřevěný náhrobek z roku 1915.

Více

19. století

Místo
Mírové náměstí 11, 34101 Horažďovice
Datum konání
Stálá akce
Typ

19. století znamenalo pro Horažďovice veliký rozvoj průmyslu a celkový rozkvět. Vystaveny jsou fotografie a listinné dokumenty. Atmosféru doby doplňují ukázky svátečního městského oblečení, skla a kameniny.

Více

Válečná historie

Místo
Mírové náměstí 11, 34101 Horažďovice
Datum konání
Stálá akce
Typ

Husitské bouře a 30letá válka těžce dolehly na Horažďovicko. Výmluvnými svědky jsou části zbroje kyrysnika s otvory po střelách, válečná sekyra a halapartny.

Více

Středověk

Místo
Mírové náměstí 11, 34101 Horažďovice
Datum konání
Stálá akce
Typ

Velice zajímavý je vystavený soubor dokladů o působení a rozvoji cechů. Jedná se o datované cechovní truhly, pohřební prapory, korouhve. Evropsky vyjímečný je kadlub na odlévání kachlů z roku 1677. Umění středověku je zastoupeno renesanční skříní a gotickými plastikami.

Více

Archeologie

Místo
Mírové náměstí 11, 34101 Horažďovice
Datum konání
Stálá akce
Typ

Expozice archeologie dokumentuje nejstarší historii Horažďovicka od starší doby kamenné až po 15. století. Vystaveny jsou paleolitické nástroje, bronzové palstavy a hřivny, doklady keltského osídlení, slovanského osídlení. Zdokumentovány jsou i výboje Římanů na zdejším území.

Více

Mineralogie

Místo
Mírové náměstí 11, 34101 Horažďovice
Datum konání
Stálá akce
Typ

Vystaveno je přes 500 mineralogických ukázek z jedenácti nalezišť v okolí Horažďovic, např. křišťály, záhnědy, spinely, diopsidy a korundy.

Více

Expozice řemesel

Místo
Třebízského 24, 33401 Přeštice
Datum konání
Stálá akce
Typ

První patro Domu historie Přešticka představuje řemesla a živnosti typické pro region. Nástroje, pomůcky a výrobky dávných řemeslníků spolu s předměty z vybavení domácností našich babiček dokonale navozují atmosféru starých časů. Prostor je využíván i k názorným ukázkám lidových rukodělných technik.

Více

Příroda Českého lesa

Místo
tř. Míru 447, 34701 Tachov
Datum konání
Stálá akce
Typ

Expozice sestává z několika volně propojených tematických okruhů, přičemž hlavní část zaměřená na prezentaci druhové diverzity území, vychází důsledně z principií tzv. rostlinně-zeměpisných celků, čili jakýchsi elementárních krajinných jednotek, které jsou vymezeny škálou obsahově rozdílných biotopů, akcentujících odlišné podmínky prostředí.

Více