image
Drobečková navigace

Úvod > Okolí > Akce v okolí

Akce v okolí


Výstava perníkových a ostatních betlémů, Karlštejnský královský betlém

Místo
11, 26718 Karlštejn
Datum konání
Stálá akce
Typ

Výstava perníkových betlémů (každoroční výstava čerstvě pečených perníkových betlémů, které vždy budí obdiv malých i velkých návštěvníků). Výstava ostatních betlémů (je zde k vidění 50 betlémů, z nichž některé jsou starší více než 100 let. Většina je vyřezávaná ze dřeva, ale vystaveny jsou i betlémy z chleba, cukru nebo papíru). Karlštejnský královský betlém.

Více

Sklářská expozice

Místo
náměstí 3. května, Železný Brod
Datum konání
Stálá akce
Typ

V prostoru roubeného průčelí Klemencovska je instalována expozice dokumentující podobu podomácké výroby skla v druhé polovině 19. století, kdy se ze sousedního Jablonecka začal rozšiřovat tehdy nový způsob obživy. Skláři ve svých chalupách vyráběli komponenty skleněné bižuterie broušené na brusném stroji (klemprdě) či vinuté u stolu s petrolejovým kahanem. Součástí expozice jsou ukázky pracovních pomůcek sklářů (sklářský stůl s kahanem, stroje na výrobu a broušení korálků, nářadí) a finálních výrobků. Další expozice mapuje produkci místních sklářských firem v předválečném období. V roce 1920 byla k podpoře a rozvoji sklářského oboru založena Státní odborná sklářsko–obchodní škola, která měla zajistit přísun kvalifikovaných pracovních sil, nejen řemeslně zručných, ale také na určité umělecké úrovni. Mnozí z jejich absolventů založili své vlastní závody na výrobu a rafinaci skla. Ve svém oboru dosáhli výtečných výsledků a železnobrodské sklo se stalo pro svou kvalitu a specifickou uměleckou podobu pojmem i ve světě. Galerie osobností sklářské školy představuje pedagogy a žáky nejdůležitější instituce, která měla zásadní význam na rozvoj umělecké kvality železnobrodského skla. V ní se prostřednictvím vybraných děl představují nejvýraznější osobnosti, které na sklářské škole působily. Za všechny jmenujme dlouholetého ředitele školy arch. Aloise Meteláka, Zdeňka Junu, Jaroslava Brychtu, Miloslava Klingera, Jindřich Tocksteina a Božetěcha Medka. Výstavní síň Brychtové a Libenského tvoří efektní závěr sklářské expozice. Oba světově proslulí sklářští výtvarníci prezentují průřez své společné tvorby. Za umělecký přínos ve vývoji tavené plastiky byli mnohokrát oceněni. Jejich díla se vystavují na celém světě a jsou zastoupena ve sbírkách nejvýznamnějších světových galerií.

Více

Prohlídka hradu

Místo
Nedvědice
Datum konání
Stálá akce
Typ

Prohlídka Pernštejna vás seznámí s historií hradu i jeho pověstmi.

Více

Gotické paláce (1. okruh), Celým hradem (2. okruh)

Místo
47, 27023 Křivoklát
Datum konání
Stálá akce
Typ

Prohlídkové trasy: Gotické paláce – základní trasa, která zavede návštěvníka do útrob staré části hradu, předvede stavitelství gotického slohu, ukáže v syrovém pohledu vězeňské cely a utrpení na mučících nástrojích. Zlatým hřebem bude unikátní kaple s nádherným oltářem z Jagellonské doby a velký Královský sál, kde vyslance z celé Evropy přijímali Karel IV. i jeho syn Václav. Druhá prohlídková trasa je pro náročné a vede celým hradem doslova od sklepa po půdu. Projdete celou první trasu a nebude chybět ani oratoř, jedna z největších knihoven čítající přes 50 tis. svazků a Furstenberská obrazárna. Vystoupíte i do exteriérů na hradební ochozy a do Velké věže, kde poznáte, jaký byl důmyslný obranný systém.

Více

Historie hradu Blansko

Místo
Zámek 1, 67801 Blansko
Datum konání
Stálá akce
Typ

Expozice přináší obrazový i trojrozměrný materiál, dokumentující dějiny tohoto kdysi mohutného a významného sídla.

Více

Od první světové války po současnost

Místo
Riegrovo náměstí 7, Josefov, 55102 Jaroměř
Datum konání
Stálá akce
Typ

Expozice je rozdělena do tematických celků: I. sv. válka, Čs. legie, II. sv. válka, 50. léta, válka v Perském zálivu a v Bosně, válka v Korei a ve Vietnamu, atentát na Heydricha, Lidice a Ležáky, exponáty jiných států.

Více

Historické interiéry blanenského zámku

Místo
Zámek 1, 67801 Blansko
Datum konání
Stálá akce
Typ

Muzeum Blansko vybavilo zrekonstruované historické interiéry dobovým nábytkem a doplňky, zčásti původními, zčásti dokreslujícími někdejší atmosféru těchto návštěvnicky nejatraktivnějších prostor blanenského zámku.

Více

Dekorativní a užitková litina 19. a 20. století

Místo
Zámek 1, 67801 Blansko
Datum konání
Stálá akce
Typ

Sbírka umělecké litiny.

Více

Svět loutek

Místo
náměstí Míru 1, 37501 Týn nad Vltavou
Datum konání
Stálá akce
Typ

Více

Stálá expozice

Místo
nám. Čs. armády 500, 54931 Hronov
Datum konání
Stálá akce
Typ

Jiráskovo muzeum v Hronově bylo založeno v roce 1908. V 80. letech 20. století došlo v souladu s tehdejšími tendencemi k integraci s Okresním muzeem v Náchodě. Expozice Jiráskova muzea v Hronově umístěná ve druhém poschodí v průčelí Jiráskova divadla však zůstala zachována, pouze zde došlo k některým změnám v instalaci a v roce 2002 byla částečně renovována. Muzeum i divadlo, v němž je umístěno, nesou jméno významného rodáka Aloise Jiráska. Expozice je věnována jeho osobnosti a dílu a především autentickým vzorům literárních postav – Josef Regner, Antonín Knahl. Expozice rovněž připomíná další významné hronovské rodáky a jejich tvorbu, historii známého místního ochotnického divadla i další zajímavosti.

Více